Bilgilendirme Yazıları

Arazi Malikleri Tarafından Sıkça Sorulan Sorular

1- Arazi Toplulaştırma çalışmalarının vatandaşa maliyeti nedir?

Toplulaştırma çalışmaları vatandaşa mali bir külfet getirmemektedir. Tüm masraflar Devletçe karşılanmaktadır.

2- Kıymetli arazilerin değerlendirilmesi ve değişimi nasıl olacak?

Proje alanında toprak analizleri yapılacak, ayrıca parsel bazında arazi derecelendirmesi yapılacak, her parselin puanı belirlenecek ve değişimler bu puanlara göre yapılacaktır.

3- Asfalt kenarındaki parselim, değersiz başka yere mi gidecek?

Toplulaştırma çalışmaları sırasında asfalt, yerleşim yeri, dere, vb. önem arz eden bölgeler kendi içinde değerlendirilir.

4- Sulu nitelikteki arazi kuru nitelikteki bir yere mi gidecek?

Toplulaştırma projesindeki sulu nitelikteki arazi ve kuru nitelikteki arazi ayrı ayrı değerlendirilir. Mülakatlarda maliklerin isteklerine göre istisnai durum uygulanabilir.

5- Tek parça arazim var ne olacak, elimden mi alınacak?

Her arazi malikinin proje sahasında ne kadar küçük parseli olursa olsun o kadar alan proje kapsamında değerlendirilecektir.

6- Ekili arazilerimiz ne olacak? Projeden dolayı arazimiz boş kalacak mı?

Proje kapsamında, proje yapım aşamaları mümkün olduğunca tarımsal faaliyete göre planlandığından tarımsal faaliyetlerde herhangi bir mağduriyet olmamaktadır.

7- Sabit Tesisler (bahçe, ev, artezyen, bağ vs.) toplulaştırma çalışmalarında nasıl değerlendirilir?

Sabit tesisler tutanakla belirlenerek yeni parselasyon planlamasında dikkate alınarak maliklere verilir. Ancak toplulaştırma ilanından sonra yapılan sabit tesisler dikkate alınmaz.

8- Tarla tapuda babamın üzerine kayıtlı, kendi adıma kayıt edilecek mi?

Arazi toplulaştırma çalışmalarında tapu kayıtları esas alınarak yapıldığından, Tapu kimin adına ise toplulaştırma sonucundaki yeni parseller o kişi adına tescil edilir. Tapu bilgilerinde herhangi bir değişiklik yapılmaz. (Satış, İntikal vb.)

9- Hisseli parseller toplulaştırma çalışmalarında nasıl işlem görür?

Hisseli parseller maliklerin isteği doğrultusunda hisseleri oranında ayrılarak müstakil parseller yapılabilir. Tapu kimin adına ise toplulaştırma sonucundaki yeni parseller o kişi adına tescil edilir.

10- Arazi Toplulaştırmasında intikalleri yapılmamış parseller kimin adına tescil edilir?

Tapu kimin adına ise toplulaştırma sonucundaki yeni parseller o kişi adına tescil edilir. Bu nedenle toplulaştırma öncesi veraseten intikallerin ilgili malikleri tarafından yapılması ve iştirak halinde mülkiyetlerin müşterek mülkiyetlere dönüştürülmesi gerekmektedir.