Ferizli, İncecik, Karlı, Kocaeli Kandıra Arazi Toplulaştırma Projesi, Pelitpınarı, Seyitaliler, Sinanlıbilalli

Sinanlıbilalli, Seyitaliler, Pelitpınarı, Karlı, İncecik ve Ferizli Mahalleleri Derecelendirme Harita ve Sabit Tesis Tutanakları Askıya çıkarıldı

Kocaeli Kandıra Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi kapsamında Kandıra ilçesine bağlı,

Sinanlıbilalli, Seyitaliler, Pelitpınarı, Karlı, İncecik ve Ferizli mahallelerinin Arazi Toplulaştırma Derecelendirme Haritası ve Sabit Tesis Tutanakları mahalle muhtarlıklarında 30 gün süreli askıya çıkartılmıştır.

BİLGİLENDİRME

Derecelendirme Haritası; Arazi toplulaştırma projesi uygulaması esnasında parsellerin yer değiştirirken arazi dengelemesinde kullanılan derecelendirme puanlarını gösterir haritadır. Toprak + Konum + Yol yakınlık (Asfalt) ve Komisyon puanlarının toplamı ile oluşur.

Sabit Tesis Tutanağı; Proje uygulama alanı içerisinde mevcut yapıların tespit edilmesi işlemidir. Tüm mahallelerde mevcutta bulunan, Sera, Ahır, Samanlık, Mesken, Çiftlik, Fabrika, Meyve Bahçesi, Fındıklık, Cevizlik vb. gibi sabit yapılar tespit edilerek tutanak altına alınır. Proje başlangıç tarihinden itibaren bölgeden sabit tesis yasağı uygulanmaktadır, dolayısıyla yapılan tüm sabit tesislerin proje esnasında parsellerde değişiklik olmasından dolayı kayıplar yaşanabilir. Bundan dolayı proje süreci tamamlanana kadar herhangi bir sabit tesis yapılmamalıdır.

Related Posts