FERİZLİ MAHALLESİ
1.ASKI PARSELASYON HARİTASI 13 MAYIS 2024 PAZARTESİ GÜNÜ ASKIYA ÇIKARILACAKTIR.
SÜLLÜ ve DÖNGELLİ
Mülakat görüşmeleri tamamlandı. Parselasyon çalışmaları devam etmektedir. Askı duyurusunu takip ediniz...
Previous
Next
Devam Eden Projeler
İlçeMahalle AdıProje Durum
KandıraDöngelliParselasyon
KandıraFerizli1.Askı
KandıraSucuali1.Askı Değerlendirme
KandıraSüllüParselasyon
İlçeMahalle AdıProje Durum
KandıraAkbalBekliyor
KandıraAkdurakBekliyor
KandıraBalcıBekliyor
KandıraBozburunBekliyor
KandıraDuraçalıBekliyor
KandıraİncecikBekliyor
KandıraKarlıBekliyor
KandıraLokmanlıBekliyor
KandıraMancarlarBekliyor
KandıraPelitpınarıBekliyor
KandıraSarıgaziBekliyor
KandıraSeyitalilerBekliyor
KandıraSinanlıbilalliBekliyor
İlçeMahalle AdıProje Durum
KörfezSevindikliTamamlandı

SIK SORULAN SORULAR

Sık Sorulan Sorular

Arazi maliklerince toplantılarda sıkça sorulan sorular ve cevapları
Sayfaya Git

Bir çiftçi ailesini geçindirebilecek toprak asla parçalanmamalıdır. M.Kemal Atatürk

Kısaca Arazi Toplulaştırma işlemi, parçalanarak ekonomik işlevselliğini yitirmiş arazilerin mümkün olduğunca düzgün şekilli, yolu olacak şekilde tekrar planlanması anlamına gelebilir.

Parçalı, dağınık ve şekilleri bozuk arazilerin düzenlenmesi, işletmeciliği ekonomik hale getirebilmek için yol ağı kurulması, toprağın verimliliği ve sürdürülebilirliği arttırabilmek için sulama, drenaj, tesviye, toprak koruma ve ıslah, yaşam ortamının gelişmesi için köy yenilemesi, kırsal görünüm ve kırsal çevrenin iyileştirilmesi için, kırsal ve doğal çevrenin sürdürülebilir biçimde planlanması ve işletmelerin arazi miktarlarının arttırılması gibi bütün kültür teknik önlemlerinin alınması akla gelmektedir .

Parçalılık azalmakta,

Sosyal problemler çözülmekte,

Tarıma elverişli, düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulmakta,

Tüm parsellerin yol ağı ile ilişkilendirme,

Kullanılabilir arazi miktarı arttırılmakta,

Parçalılıktan meydana gelen maddi ve zaman kayıpları azaltılmakta,

Hisselilikten meydana gelen mülkiyet sorunları çözülmekte,

Tapu ve Kadastro kayıtları yenilenmekte,

Sulama randımanı artmakta,