Bilgilendirme Yazıları

Arazi Toplulaştırma Projelerinde Derecelendirme Nedir?

Arazi Toplulaştırma Projelerinde Derecelendirme Nedir? 

   Arazide yapılan toprak analizleri ve parsellerin konumları (yerleşim yerine ve yola yakınlık) dikkate alınarak her parsel için oluşturulan puan haritasıdır.

Arazi Toplulaştırma Projelerinde Derecelendirme neden yapılır?

    Arazi Toplulaştırma projelerinde maliklerin sahip oldukları parseller yer değiştirmektedir. Bu yer değişim esnasında parsellerin değerinin bilinmesi amacıyla yapılır. Bu değerler doğrultusunda puanı düşük olan parseller, puanı yüksek olan parsellerin konumuna gittikleri zaman parsel alanları azalmakta, tersi durumlarda ise parsel alanları artmaktadır.

Arazi Toplulaştırma Projelerinde Derecelendirmede Dikkate Alınacak Hususlar, (Derecelendirme Haritalarının Oluşumu)

      Derecelendirme haritaları hazırlanırken puanların oluşmasını sağlayan 4 farklı etken vardır. 
Toprak Puanı (%60) + Yerleşim Yerine Yakınlık (%10) + Yola Yakınlık (%15) + Komisyon Puanı (%15)  =  Derecelendirme Puanı (%100)

Toprak Puanı :  Arazi İşleri Daire başkanlığınca hazırlattırılan proje alanındaki arazide yapılan toprak analizleri sonucu oluşturulur. Toprak puanı derecelendirme hesaplarında %60 ağırlığındadır. 

Komisyon Puanı : Öncesinde belirlenen Derecelendirme Komisyonu Bilirkişi ve diğer Kontrol Teşkilatındaki Derecelendirme Komisyonu Üyeleri ile birlikte gerekçesi belirtilmek koşuluyla 15 puana kadar komisyon puanı oluşturulabilir.

Yola Yakınlık Puanı :  Yola yakınlık puanı köydeki mevcut yolların tiplerine göre değişiklik göstermektedir. Yol tiplerine göre belirtilen mesafelerde 15 Puan üzerinden değerlendirilir. Aşağıda yol tiplerine göre puanlar verilmiştir.            –  Duble yol 250 metreye kadar 15 puan,
            –  İl, ilçe yolu 150 metreye kadar 12 puan,
            –  Köyler arası ana ulaşım yolu 100 metreye kadar 10 puan,

Yerleşim Yerine Yakınlık Puanı :  Yerleşim yerine yakınlık puanı köy merkezinden başlayarak aşağıda belirtilen uzaklıklarda 10 puan üzerinden değerlendirilir. Köy merkezine uzaklıklara göre mesafeler ve puanları aşağıda verilmiştir. 

                 –  1000 metreye kadar 10 puan
                 –  1001 – 1500 metre arası 9 puan,
                 –  1501 – 2000 metre arası 8 puan,
                 –  2001 – 2500 metre arası 7 puan,
                 –  2501 – 3000 metre arası 6 puan,
                 –  3001 metreden yukarı uzaklığa 5 puan,<

  Yukarıda belirtilen unsurlar bilgisayar ortamında tespit edilerek kadastro parselleriyle kesiştirilmesiyle her bir parselin derecelendirme puanı (DP) hesaplanır.

     Oluşan puanlarla derecelendirme haritası ve listeleri (AT-3) hazırlanır. Hazırlanan derecelendirme haritaları mahallinde 30 gün süre ile askıya çıkarılır. Arazi malikleri askıdan itibaren 15 gün süreyle itiraz haklarını kullanabilir ve yazılı olarak idareye başvurabilirler.

   Arazi malikleri kendilerine ait olan parsellere verilen puanlar ile bir kıyaslama yaparak verilen puanların doğruluğunu kontrol edebilir. Aynı kontrolü komşu parselleri ile kıyaslayarak da yapabilirler. Herhangi bir yanlışlık olduğunu düşünen malikler yazılı olarak idareye başvurabilirler.

76 thoughts on “Arazi Toplulaştırma Projelerinde Derecelendirme Nedir?

 1. Geri bildirim: resaonably priced cialis
 2. Geri bildirim: zoloft 25 mg reviews
 3. Geri bildirim: metronidazole hond
 4. Geri bildirim: gabapentin nebenwirkungen
 5. Geri bildirim: lexapro loss of appetite
 6. Geri bildirim: cephalexin for strep
 7. Geri bildirim: does keflex contain sulfa
 8. Geri bildirim: duloxetine dosing
 9. Geri bildirim: azithromycin 6 days
 10. Geri bildirim: ciprofloxacin是什么药
 11. Geri bildirim: bactrim dose for mrsa
 12. Geri bildirim: bactrim suspension
 13. Geri bildirim: effexor weight gain
 14. Geri bildirim: effexor and contrave
 15. Geri bildirim: ddavp uremic bleeding
 16. Geri bildirim: flomax pediatric dose
 17. Geri bildirim: augmentin 500mg
 18. Geri bildirim: ezetimibe vademecum
 19. Geri bildirim: flexeril maximum dose
 20. Geri bildirim: cozaar blood pressure
 21. Geri bildirim: amitriptyline brand
 22. Geri bildirim: when to take allopurinol
 23. Geri bildirim: aspirin in pregnancy
 24. Geri bildirim: celexa anxiety
 25. Geri bildirim: augmentin 625
 26. Geri bildirim: baclofen a narcotic
 27. Geri bildirim: buspar weight gain
 28. Geri bildirim: protonix weight gain
 29. Geri bildirim: actos adalah
 30. Geri bildirim: remeron sleep
 31. Geri bildirim: 90 units of semaglutide
 32. Geri bildirim: abilify for ocd
 33. Geri bildirim: robaxin and gabapentin
 34. Geri bildirim: acarbose information
 35. Geri bildirim: uses for voltaren gel
 36. Geri bildirim: tizanidine uses
 37. Geri bildirim: ivermectin malaria
 38. Geri bildirim: synthroid blogs
 39. Geri bildirim: tamsulosin hcl vs rapaflo
 40. Geri bildirim: pharmacy price alprazolam
 41. Geri bildirim: cialis online pills
 42. Geri bildirim: alcohol and sildenafil
 43. Geri bildirim: online pharmacy europe
 44. Geri bildirim: levitra es peligroso
 45. Geri bildirim: levitra 10 mg buy online
 46. Geri bildirim: discounted viagra
 47. Geri bildirim: ivermectin 3mg dosage
 48. Geri bildirim: tadalafil troche dosage
 49. Geri bildirim: vardenafil hci
 50. Geri bildirim: ivermectin buy uk
 51. Geri bildirim: buy oral ivermectin

Comments are closed.